Location and Venue

Euro Mine Expo is held at Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå, Sweden

Skellefteå Kraft Arena
Mossgatan 27 
SE-931 70 Skellefteå
Sweden
Euro Mine Expo, Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå

Vad tycker andra?

Lars Rönnestrand

Load Up North är viktig för Engcon Sweden därför att vi får möjlighet att träffa våra kunder eller blivande kunder i norra delen av Sverige. Vi vill vara nära våra kunder och visa nyheter och vad som är på gång. Ett mål är givetvis att sälja in våra produkter. Vi har haft ett bra utfall på mässan under alla år. Fler slutförda affärer per besökare än någon annan mässa. Vi deltar på mässan för att träffa entreprenörer och för att kunna få deras syn på hur de anser att vi sköter oss från utveckling till eftermarknad. Engcon Sweden har redan bokat plats inför nästa år då mässan är utanför Skellefteå! Vi tycker att det är bra besökare med ett stort intresse av branschen.

Lars Rönnestrand, Engcon Sweden AB,

Marie Stenlund

Vi tycker det är bra med en mässa i norr. Vi kommer närmare kunderna. Den riktar sig till våra kunder och förare som vi verkligen vill träffa och vi får möjligheten att göra det på Load Up North. Samt att även våra konkurrenter är med. Det är en styrka att vi ”stora” ställer upp tillsammans på en och samma mässa och visar vad vi kan erbjuda.

Marie Stenlund, Ansvarig för events och utställningar, Swecon Anläggningsmaskiner AB      ,